top of page
website voorpagina 2.jpg

CRODATIS

Welkom bij Crodatis. In deze praktijk wordt er op een ruim vlak onderzocht waar de persoon uit balans is en waar deze behandeld dient te worden. Er wordt o.a. onderzocht op stresspatronen, ademhalingspatronen, beweegpatronen en compensatiepatronen.


Wanneer we in moeilijkheden verkeren zien we normaal gesproken dat we vanuit compensatie bewegen. Dit zien we bijvoorbeeld vaak na een eerdere blessures, een operatie, een val, bij trauma of bij een ziekte/aandoening, maar ook in tijden van angst/haast/boosheid of bij het halen van deadlines/slaaptekort enz. Bij dit soort situaties heeft het lichaam/de mens alle baat bij het compenseren van de zwakheden in het lichaam. Wanneer ons het lukt om daarna weer enigszins van A naar B te gaan (onze dagelijkse routines) zou zo'n compensatiepatroon weer afgestoten kunnen worden en zouden we weer vanuit de basis kunnen aansturen. In de praktijk blijkt echter dat een compensatiepatroon al snel in stand wordt gehouden. Dit zorgt uiteraard voor allerlei andere compensaties/blokkades. 


Deze visie valt vrij te vertalen als holistische gezondheid/visie. Er wordt vanuit gegaan dat alle schakels samen de sterkte van de ketting bepalen, of in dit geval, het menselijke lichaam. Alle onderdelen (waar nodig) worden los van elkaar onderzocht, en worden in ere hersteld om zo het lichaam als één geheel eerlijker te laten functioneren. Vanuit mijn kennis, ervaring en scholing in de fysiotherapie vanuit Nederland, maar ook in andere landen als Zuid-Afrika en Engeland breng ik dit graag in de praktijk.


Over het algemeen zoomen we in de gezondheidszorg in op een plek waar de klacht zich presenteert (de knie, de schouder, de nek enz.) en wordt daar de gehele behandeling op ingezet. Naar mijn inzichten wil ik je graag informeren, instrueren, faciliteren en met een beetje geluk inspireren om je te laten zien dat het lichaam uit één geheel bestaat en functioneert. Dit zal ik je in Jip en Janneke taal uit leggen zodat dit voor een ieder duidelijk is. Geen grote wir war aan medische termen, maar wel aan de hand van simpele, zeer doordringende technieken. Lees verder op deze website dat 'be activated' hier een grote rol in heeft gespeeld en kom gauw een afspraak maken wanneer jouw klachten maar niet over gaan, jij maximaal wil presteren, optimaal wil functioneren of wanneer je weet dat jouw lichaam het zelf moet kunnen maar wanneer je geen idee hebt waar je moet beginnen. 

Warme groet,

Lennard Croce

Crodatis 2023.png

Missie

De missie van deze praktijk is om een totale en optimale behandelvorm aan te bieden waar mensen als één geheel worden onderzocht en behandeld. De therapeut faciliteert daarbij de patiënt. Zodoende krijgt de patiënt de mogelijkheid om in zijn eigen kracht te werken aan het optimaal functioneren.

voorpagina website.jpg

OPENINGSTIJDEN

Dinsdag: 13.00 uur - 22.00 uur

Woensdag: 07.30 uur - 17.00 uur

Vrijdag: 07.30 uur - 17.00 uur

Vraag bij voorkeur voor andere tijden via de app gerust naar passende alternatieven.

bottom of page